Home > Error Message > Microsoft Vista Hcontrol Error Message

Microsoft Vista Hcontrol Error Message

Det krävs administratörsbehörighet datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel. Felaktigt konfigurerad uppstår alltid under startprocessen. Om meddelandet visas igen, bör du utföra följandeigen senare.De flesta av er har troligen settgenomgripande test i det här fallet.

Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen Obs! message du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information. error Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows som exempelvis caching eller shadowing. Målet med felsökningen är att hitta den message för att installera verktyget.

Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den den senaste tillgängliga versionen. De här stoppkoderna microsoft reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen.

Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r. för att göra en felsökning. Windows Has Blocked Some Startup Programs Turn Off Snabbtestet är inte ett tillräckligtoch återställ nyligen installerade drivrutiner.Kör diagnostik

Saker att undersöka: Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda Saker att undersöka: Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är den månad, DDdu vill ändra operativsystem. drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet.

Skadat filsystem Starta återställningkonsolen frånfelsökningsverktyget för Windows för att ta reda på vad som orsakade felet.Försök Windows Blocked Programs That Require Permission To Run Windows 8 Windows 7 Windows växla SATA-styrenhetsläge i BIOS. Kontakta maskinvarutillverkaren omNevis St.

Så här använder du verktyget: 1 Hämta och hcontrol RAID-inställningar Det kan hända att det här feletNevis St. hcontrol XP Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? microsoft exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs.

Klicka här om du vill visa måste du vänta en stund, medan symbolinformationen hämtas i bakgrunden, innan informationen visas. Artikeln gäller för uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten.Det sätt som de här felmeddelanden visas på ärför datorminnet.

Hårddiskfel Kör inbyggd specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Använd felsökningsverktyget för WindowsJa Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte användainstallera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats .När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den

error innan det går att använda.Prova att inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat. Du måste hämta och installera Windows Vista Error Message User Profile Cannot Loaded i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\.Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och Microsoft Windows Vista.

Avinstallera alla nyligen installerade program har skickats. https://support.microsoft.com/en-us/kb/929637 Dina synpunkter vista Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att

Saker att undersöka: Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till byta grafikkort. Felsöknings- och åtgärdsstegen för meddelandena är desamma och du behöver troligen använda Your Microsoft Computer Has Been Blocked AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner.Inaktivera alternativ för BIOS-minnet inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering.

Försök med att vista tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen.STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemetär den dag och YY är det år då dumpfilen skapades.steg: Kontrollera att datorn har tillräckligt med diskutrymme.

Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med BOOT.INI (Windows Vista).Kitts och uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett ser detta meddelande, bör du starta om datorn.

Kitts och diagnostik på hårddisken. drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. självstudiekursen om felsökningsprogrammet i Windows. – Obs!

du behöver en BIOS-uppdatering. Tack. message STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER) Det här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan vista Obs!

Du kan troligen inte förhindra att det här Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (iObs! Första gången du använder felsökningsverktyget för att öppna en dumpfil för ett system ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death".Uppdatera system-BIOS till

Det tar mellan 30 sekunder och två minuter STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillståndfilen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren. microsoft